Francesc Alió i la Renaixença musical catalana

A finals del 2011 vam endegar el projecte “Francesc Alió, digne representant de la Renaixença musical catalana“, per tal de reivindicar una figura desconeguda -i alhora molt interessant- d’aquesta època de reafirmació nacional.

Precisament, al 2012 s’esqueia el 150è aniversari del músic (1862-1908) a qui, curiosament, està dedicat el passatge de Gràcia on el Cor de Cambra Impromptu té la seva seu social. Vam començar a interessar-nos per la seva vida, la seva obra, la seva època… Vam visitar arxius, biblioteques, museus… Vam parlar amb musicòlegs, antropòlegs i historiadors… Un món desconegut i apassionant s’obria tímidament als nostres ulls i a les nostres orelles. I, amb el nostre director, vam decidir muntar un programa amb peces de compositors de la Renaixença, en el qual el nostre admirat Alió tenia un lloc preeminent.

Paral·lelament a la preparació del repertori musical, vam continuar la recerca. Fruit de tot el treball, va néixer un conveni amb el Departament de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, pel qual durant el curs 2013-2014 vam tenir l’ajuda d’un estudiant en pràctiques, l’Héctor Villanueva, que ens va ajudar a contextualitzar l’època i a organitzar tot el material que prèviament havíem recollit. Properament, podreu consultar tota aquesta informació en un espai web especial.

>> Notícia a la Revista Musical Catalana: “El Cor Impromptu homenatjarà Francesc Alió amb un concert dedicat a la música de la Renaixença

El programa musical

Durant el curs 2012-2013 hem fet diversos concerts d’aquest programa:

  • 30 de juny 2012: Sala Vivit (Barcelona). Amb la soprano solista Olga Miracle i el pianista Jordi Tomàs.
  • 20 d’octubre 2012: Parròquia Sant Tomàs d’Aquino (Barcelona)
  • 26 de gener 2013: Parròquia Sant Tomàs d’Aquino (Barcelona)
  • 20 de juny 2013: Basilica de Santa Maria del Pi (Barcelona) – El concert incloïa obres de la Renaixença i musicals de Broadway. Amb el pianista Miquel Ausina
  • 21 de desembre 2013: Centre Cultural Teresa Pàmies (Barcelona)

Posar com a punt de referència d’aquest concert el compositor Francesc Alió (1862-1908) significa evocar un espai de temps força extens. És tota una època que va de la Renaixença fins el Noucentisme, tenint en el centre el nucli dels compositors de l’anomenada generació de 1908. Francesc Alió pertanyia a aquest grup de músics vinculats a l’Orfeó Català i al Palau de la Música, el qual s’inaugura precisament el 1908.

El fil conductor del programa d’aquest concert comença amb Josep Anselm Clavé (1824-1874) el qual és la primera referència musical del moviment anomenat La Renaixença. Continua amb Felip Pedrell (1841-1922), recuperador del llegat polifònic hispànic dels segles XVI i XVII i mestre dels compositors del nacionalisme musical. Seguidament fem un cop d’ull a la compositora i pedagoga infantil Narcisa Freixas (1859-1926) amb la seva cançó Mareta meva tinc por. Amb Antoni Nicolau (1858-1933) entrem de ple en la generació de 1908. D’ell es canta una peça per a cant i piano, però harmonitzada per a tres veus mixtes. Com a representants de la mateixa generació tenim en Francesc Alió (1862-1908) a qui no és gens exagerat atorgar la paternitat del lied català gràcies als camins oberts amb les seves Sis melodies per a cant i piano i el volum de las Cançons Populars Catalanes; Amadeu Vives (1871-1932), un dels fundadors de l’Orfeó Català el 1891, també hi és representat: es canta la seva composició L’emigrant amb lletra de Jacint Verdaguer. Finalment, i ja dins el moviment del Noucentisme, tenim la presència de Pau Casals (1876-1973) amb la peça Recordare Virgo Mater del cicle coral anomenat “montserratí”. I per acabar, dos compositors cabdals:en Ricard Lamote de Grignon (1872-1949) el qual formà part dels vuit “Compositors Independents de Catalunya”, i Antoni Pérez Moya (1884-1964) compositor i director de cor del qual s’interpreta una obra escrita a partir d’un poema de Josep M. López Picó, Tinc enveja del matí.