Francesc Alió i la Renaixença musical catalana
oct. 18
Cor de Cambra Impromptu
set. 23
Murat Khupov, director
set. 23